menu

رستوران و کافه تریای چهل پنجره

لذت یک پذیرایی گرم، با نوشیدن یک فنجان قهوهٔ تلخ، در یک عصر قشنگ، در فضایی با صفا، در کافه تریای چهل پنجره.

رستوران درحال بازسازی بوده و در حال حاضر از ارائه سرویس معذور می باشد.

تعداد بازديد کنندگان:5992